30 Derece Duruş Açısı

Serbest dolaşımlı çiftliklerde hayvanların toplu sağımlarını gerçekleştirmek amacıyla kurulan sağım sistemleridir. 

Hayvanların sağımhane içersinde duruşşekillerine göre isimlendirilir.

1- Balıkkılçığı Sağım Sistemleri

2- Paralel Hızlı Çıkış Sağım Sistemleri

Balıkkılçığı Sağım Sistemleri

Merkezi Sağım Sistemleri

Hayvanların sağım çukuru ile 30 derece açı yaparak konumlandırıldığı sistemlerdir.

Balıkkılçığı sağım sistemlerinde sağım başlıkları hayvanlara yandan takılırlar. Aslında hayvanın doğası içinde bu sağım şekli çok uygundur. Düşünsenize buzağılar annelerini hep yandan yaklaşarak emzirirler...

Yandan Sağım

Balıkkılçığı sağım sistemleri genellikle 2x16 ebatlarının üzerinde tercih edilmezler. 

400 Sağmal Kapasiteye Kadar Doğru Seçim
Paralel Hızlı Çıkış Sağım Sistemleri
30 Derece Duruş Açısı
90 Derece Duruş Açısı

Hayvanların sağım çukuru ile 30 derece açı yaparak konumlandırıldığı sistemlerdir.

Hayvanların sağım çukuru ile 90 derece açı yaparak konumlandırıldığı sistemlerdir.

Toplu ve  Hızlı Çıkış

Sağımın neticelenmesi ile birlikte pnömatikler aracılığı ile açılan çıkış kapısından hayvanlar yana doğru topluca çıkış yaparlar.

400 Sağmal Üzeri İşletmeler İçin Doğru Seçim

Sağımın neticelenmesi ile birlikte pnömatikler aracılığı ile açılan çıkış kapısından hayvanlar yana doğru topluca çıkış yaparlar.

400 Sağmal ve üzeri işletmelerde hayvanların sağımhaneleri terketme süreleri, sağım zamanında fazla kayıplara neden olduğundan hızlı çıkış sağım sistemleri tercih edilmesi uygun olur.